Tin công ty

Thông báo: V/v thay đổi trụ sở công ty

Kính gửi: Quý khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lê Gia, chúng tôi xin thông báo, kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013, chúng tôi c...