KHUYẾN MÃI MỪNG XUÂN 2019

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lê Gia trân trọng mang đến Chương trình khuyễn mãi đầu xuân 2019 nhé ( Mua hàng tại Lê Gia được tặng HENSEL)
https://www.hensel-electric.de/en/index.php
Áp dụng từ ngày 14/02 đến hết ngày 28/02/2019
Khi mua đơn hàng có giá trị từ 5 triệu trở lên khách hàng sẽ được tặng các mặt hàng HENSEL dưới đây nhé:
- Đơn hàng >= 5tr: tặng 1 box DE 9320
- Đơn hàng >= 7 triệu: tăng 1 box D 9020
- Đơn hàng >= 9tr: tặng 1 box D 9025 hoặc D 9040
- Đơn hàng >= 11 triệu: tặng 1 box KF 0200 G
- Đơn hàng >= 13 triệu: tặng 1 box K 9060 hoặc KF 0202 G
- Đơn hàng >= 17 triệu: tặng 1 box KF 0400 C
- Đơn hàng >= 25 triệu: tặng 1 box KG 9001 hoặc KG 9001 IN hoặc KF 0600 hoặc K 8250
- Đơn hàng >= 29 triệu: tặng 1 box KG 9002 hoặc KG 9002 IN hoặc KV 6103
- Đơn hàng >= 34 triệu: tặng 1 box KG 9003 hoặc KG 9003 IN hoặc KF 1000 G
- Đơn hàng >= 37 triệu: tặng 1 box KV 7103 hoặc KV 6104
- Đơn hàng >= 40 triệu: tặng 1 box KV 7104 hoặc K 0100 hoặc K 0101
- Đơn hàng >= 55 triệu: tặng 1 box K 0200 hoặc K 0201
- Đơn hàng >= 75 triệu: tặng 1 box KV 8112 M
- Đơn hàng >= 100 triệu: tặng 1 box KV 8224 M hoặc K 0400 hoặc K 0401
- Đơn hàng >= 115 triệu: tặng 1 box KV 8118 M hoặc FP 0211 hoặc FP 0231 hoặc FP 0241
- Đơn hàng >= 130 triệu: tặng 1 box KV 9118 M hoặc Mi 0300 hoặc Mi 0301
- Đơn hàng >= 155 triệu: tặng 1 box Mi 0400 hoặc Mi 0401 hoặc Mi 9310 hoặc Mi 9311
- Đơn hàng >= 195 triệu: tặng 1 box Mi 9410 hoặc Mi 9411 hoặc KV 9236 M
- Đơn hàng >= 230 triệu: tặng 1 box Mi 0600 hoặc Mi 0601 hoặc FP 0441 hoặc FP 0461 hoặc FP 0471
- Đơn hàng >= 265 triệu: tặng 1 box Mi 0800 hoặc Mi 0801

poster khuyen mai thang 2.2019