Khuyến mãi tháng 7

poster thang 7

Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi tháng 7 năm 2019:

Khi quý khách mua tất cả các mặt hàng tại Lê gia có đơn giá từ 5 triệu trở lên sẽ được tặng sản phẩm của Emko và Klemsan tùy vào giá trị của đơn hàng, cụ thể:

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 5 triệu, tăng 1 PLC relay KLEMSAN KPR-SCE-24VAC/DC-1C

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 12 triệu, tăng 1 Relay Bảo vệ pha KLEMSAN P1-SA

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 20 triệu, tăng 1 Relay bảo vệ pha, áp KLEMSAN C1D-SVP

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 25 triệu, tăng 1 bộ đk EMKO ESM-1510-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 35 triệu, tăng 1 bộ đk EMKO ESM-4420-5.20.0.1/01.02/0.0.0.0

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 80 triệu, tăng 1 đồng hồ KLEMSAN KLEA 220P

-          Mua đơn hàng LEGIA >= 150 triệu, tăng 1 đồng hồ KLEMSAN KLEA 320P

Chương trình áp dụng từ ngày 20/07/2019 đến ngày 31/07/2019.